samedi 7 décembre 2013

خبرگزاری یاران من امروز یک گزارش جالبی بما داد کسی گفته بود چرا اینقدر روی آریا جردن تبلیغ میکنند؟ همه ما از این سخن حیرت زده شدیم؟

قابل توجه مهربان یاران گرامی و خویشان نازنین

خبرگزاری یاران من امروز یک گزارش جالبی بما داد
کسی گفته بود چرا اینقدر روی آریا جردن تبلیغ میکنند؟
همه ما از این سخن حیرت زده شدیم؟
چون هیچ تبلیغی در کار نیست مهر و محبت خویشان و یاران است که شما شاهد آن هستید
بجز از صدها شخصیت نازنینی که مهربانانه با من دوست هستند و من واقعا دست همه را میبوسم ما خویشان فراوانی نیز داریم که همه خویشان دست اول ادمین این صفحه من هستند و هر کدام محبتی میکنند جدا از اینکه دوستان مهربان دیگری نیز که توجهشان و مهرشان به این صفحه از خویشان من بیشتر است که برای ساختن یک عکس وقت زیادی میگذارند

من دو تا خواهر خوشگل و هنرمند و مهربان دارم
من دو تا خاله دارم که هر دو هنرمند هستند یکی در مشهد و یکی در کالیفرنیا هر دو استاد هستند
من دو تا دایی دارم که هر دو در مشهد هستند
من یک عمه بسیار مهربان و هنرمند و نویسنده دارم که همه شما او را دوست دارید
من با مجید جان چهار تا عمو دارم یکی از دیگری مهربانتر که عمو علی را همه شما بمهربانی میشناسید
من یک مادر بزرگ خوب و مهربان تو مشهد دارم
و همین خویشان بالا با زن و یا شوهر ها خویشان آنها و بچه هاشان یک گروه بسیار بزرگ بیش از هفتاد نفره را تشکیل میدهند
حالا بگذریم که دایی ها و عمو ها و خاله ها و عمه های پدر و مادرم و بچه ها و همسرانشان نیز حدود دویست نفر هستند که مجموع همین خویشان میشه حدود سیصد نفر که در سراسر جهان پراکنده هستند و میخواهند ببینند من چه جوری بزرگ میشوم و این برگ فیسبوک یک پل پیوند مدرن است با خویشان و دوستان همین و بس کاریست که ما مد کردیم و خواهید دید که از این پس بسان بسیاری از نوپردازیهای ما چگونه جهانگیر و همه گیر خواهد شد چون یک امکان نو و تازه و مدرنی است تا خویشان و یاران در جریان بزرگ شدن یک نوزاد بطور روزانه باشند
در پایان از دوست مهربانی که پرسش را مطرح کرده بود تا پاسخ درستی بدهیم بسیار سپاسگزاریم و از همه عزیزان که همیشه محبت دارند سپاسگزار و دست بوسم همیشه شاد و خندان باشید 
یک کودک از هنگامیکه درشکم مادر است میفهمد و احساس و عقل دارد و میتوان همواره با او بسان یک انسان کامل برخورد کرد خوش باشید


آریا جردن اوستا عباسی
فرزند سمیرا و سیاوش اوستا
Aria Jordan Awesta ABBASI fiks de David ABBASI siyavash AWESTA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire